Haig de comprovar l'estat del vehicle?

Has d'omplir la fitxa d'avaluació de l'estat del vehicle abans de la sortida i després de cada arribada. En cas de dany al vehicle, és la prova per a demanar una indeminització per el dany. 

Per a facilitar el procés, t'enviem abans de cada lloguer el contracte juntament amb les fitxes per a realitzar el control d'estat del vehicle.