Informació sobre el coronavirus

En raó de la propagació del coronavirus (COVID-19) a Europa, Yescapa segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut pel que fa a les mesures de seguretat a adoptar. Es per això que adaptem les nostres condicions d'anul·lació per a que puguis ajornar el teu lloguer a un altre periode.

Si l'inici del teu lloguer és anterior al 15 de setembre del 2020, pots ahornar el teu viatge: per dur-ho a terme, la teva reserva actya haurà de ser anul·lada i un crèdit de lloguer podrà ser utilitzat a la nova reserva, per a les dates de la teva elecció.

Com procedir per en beneficiar-se?

Els propietaris han d'informar al viatger de l'anul·lació i després contactar el nostre equip per mail a contacto@yescapa.cat indicant la referència de la reserva en qüestió.

Els viatgers poden anul·lar en total autonomia accedint a l'apartat Els meus viatges > sel·leccionar la reserva corresponent > cancel·lar > Anul·lació Covid-19.

Els propietaris han d'informar al viatger de l'anul·lació i després contactar el nostre equip per mail a contacto@yescapa.cat indicant la referència de la reserva en qüestió.

Si l'inici del lloguer és psterior al 15 de setembre del 2020 s'aplicaran les condicions habituals d'anul·lació indicades a les nostres Condicions Generals. No obstant, en certs casos, el motiu d'anul·lació podrà ser objecte d'estudi, en concret els següents casos:

  • Els viatgers no podent efectuar el desplaçament fins al vehicle de lloguer per funcions mèdiques o de control sanitari, en raó de restriccions de viatge oficials, d'una anul·lació de robatori o de transport terrestre iniciada per la companyia de transport en raó de COVID-19, o de casos sospitosos o confirmats de COVID-19.
  • Els propietaris o els viatgers que hagin donat positiu o sospitin estar infectats pel coronavirus (documentsmèdic requerit).
  • En cas d'anul·lació d'un esdeveniment que sigui l'objecte del viatge (concert, esdeveniment cultural, esportiu, etc; un justificant de participació serà demanat).
  • L'anul·lació de les dates de vacances anteriorment validades per l'empresa (justificants requerits).

Contacta amb el nostre equip per mail indicant la referència de la teva reserva, el motiu exacte de l'anul·lació, així com un justificant, per exemple un mail o una atestació. Sense aquesta informació, la teva sol·licitud no podrà ser gestionada.

Com funciona el crèdit de lloguer?

La política d'anul·lació aplicada permet al viatger beneficiar d'un crèdit de lloguer utilitzable en diverses vegades per a futurs lloguers confirmats en un període de 18 mesos després de l'anul·lació de la reserva inicial.

El seu import correspon a les despeses de gestió i l'assegurança de lloguer de la reserva anul·lada. Aquest import pot incloure també la remuneració del propietari, en funció de la modalitat de cancel·lació triat per aquest:

Cada propietari pot determinar la forma en què es gestiona la seva remuneració en cas de cancel·lació per la raó covid-19. En funció de la preferència indicada pel propietari en el seu perfil, l'import de la remuneració del propietari pot ser reemborsat al viatger o, quedar disponible en forma de crèdit de lloguer, utilitzable en un dels vehicles del mateix propietari, vàlid per a un o diversos lloguers, i confirmat en el termini de 18 mesos a partir de la data de cancel·lació de la reserva inicial.

El viatger serà informat de les condicions de cancel·lació aplicables a la seva reserva en el moment de la seva sol·licitud d'anul·lació.

El crèdit de lloguer permet al viatger viatjar en dates posteriors, i es deduirà automàticament de l'import del nou lloguer segons els termes i condicions corresponents (vegeu la secció següent).

En cas d'haver contractat l'assegurança d'anul·lació, estant aquesta gestionada per una entitat externa a Yescapa, l'import d'aquesta assegurança no serà objecte de reemborsament.

Informació complementària

Termes i condicions relatives al crèdit de lloguer

El crèdit per al lloguer permet al viatger viatjar en una data posterior i pot ser utilitzat en diversos vegades. El crèdit de lloguer no és un val físic, sinó que es conserva en el perfil del viatger, en l'apartat El meu compte > Crèdit Lloguer.

El seu import es deduirà del preu de la pròxima reserva. Si el crèdit de lloguer inclou l'import corresponent a la remuneració d'un propietari, aquest crèdit solament serà vàlid per a un dels vehicles del mateix propietari i per a l'import total de la nova reserva. Si el crèdit de lloguer només inclou l'import corresponent a les despeses de gestió i de l'assegurança de lloguer, llavors aquest crèdit serà vàlid per al lloguer de qualsevol vehicle registrat en Yescapa i limitat a l'import corresponent de la part de despeses de gestió i assegurança de lloguer de la nova reserva.

La durada efectiva d'utilització d'aquest crèdit és de 18 mesos, a partir de la data d'anul·lació de la reserva inicial. Les dates del viatge poden ser posteriors als 18 mesos de validesa, sempre que la confirmació mitjançant el pagament complet del lloguer tingui lloc abans de la data de venciment.

La tarifa de la nova reserva pot variar segons les tarifes de lloguer aplicables i de l'assegurança de lloguer per a les noves dates. En cas que el crèdit de lloguer no sigui suficient per a cobrir l'import de la nova reserva, la diferència restant haurà de ser abonada pel viatger. Si per contra, el teu crèdit de lloguer és superior a l'import total de la teva nova reserva, el saldo del teu crèdit de lloguer es conservarà en el teu compte i podràs utilitzar-ho per a un altre lloguer.

Si un viatger o un propietari cancel·la un lloguer sota aquesta política, totes dues parts seran notificades per correu electrònic.

Termes i condicions relatives als propietaris

En el cas d'una cancel·lació d'un lloguer elegible, el propietari del vehicle no incorrerà en cap càrrec per cancel·lació i la taxa de resposta positiva del propietari del vehicle no es veurà afectada. Cada propietari ha de definir les modalitats aplicables a la gestió de la seva remuneració: el propietari ha d'indicar la preferència en el seu perfil. En absència d'una acció per la seva part en aquesta preferència, la gestió de la seva remuneració en cas de cancel·lació covid-19 serà l'opció per defecte. Si el propietari anul·la per motiu de Covid-19, la part corresponent a la seva remuneració serà reemborsada al viatger, independentment de la preferència escollida en el perfil del propietari. En cas que un propietari desitgi anul·lar una reserva per motiu Covid-19, fora de la duració efectiva de la nostra política d'anul·lació, aquest no podrà reclamar la part de la seva remuneració. En cas que el propietari vengui el seu vehicle, el viatger podrà escollir entre disposar d'un crèdit de lloguer de l'import total de la reserva vàlid per tots els vehicles incrits a la web, o bé, un reemborsament total del lloguer.

Utilització de les targetes de regal

Si s'ha abonat una part o el total de la reserva amb una targeta de regal, el viatger podrà beneficiar-se d'un crèdit per l'import inicial de la targeta de regal vàlid durant 18 mesos a partir de la data de cancel·lació del lloguer. Per a totes les targetes de regal comprades en els últims 6 mesos (des del 13/03/2020), la data de validesa de la targeta de regal s'ampliarà 3 mesos.

Informació general

Algunes funcionalitats específiques de la gestió de la cancel·lació de COVID-19 poden no estar disponibles en les aplicacions mòbils. Si us plau, realitza totes les gestions corresponents en la pàgina web.

En cas de ser elegible a la nostra política COVID-19, les condicions d'anul·lació aquí presents prevalen sobre les condicions d'anul·lació habituals indicades a les condicions generals de la plataforma.