Termes i Condicions

Nom de la web

Yescapa

Editor de la pàgina web

SAS Yescapa
23 Avenue de la République
33200 Bordeus
Telèfon: +34 932.20.05.51
SIRET: 751 826 280 S.C.R. BORDEUS

Representant legal

Benoît PANEL, en qualitat de president de la societat Yescapa.

Director de la publicació

Benoît PANEL.

Hosting

Amazon Web Services LLC,
P.O. Box 81226,
Seattle, WA 98108-1226 ;

Site internet : http://aws.amazon.com ;
Téléphone : (206) 266-4064 ;
Fax : (206) 266-701

Les condicions generals d'ús

Veure els Termes i Condicions en PDF
Última actualització el 10/01/2020.

Clàusules del contracte de lloguer

Veure les clàusules del contracte de lloguer