Esments legals

Termes i Condicions

Yescapa

Editor de la pàgina web

SAS Yescapa
75-79 Cours du Médoc
33300 Bordeaux
FRANCE
Telèfon: 0800 0010164
N° SIRET: 751 826 280 00032 R.C.S. BORDEAUX

Benoît PANEL, en qualitat de president de la societat Yescapa.

Director de la publicació

Benoît PANEL.

Hosting

Amazon Web Services LLC,
P.O. Box 81226,
Seattle, WA 98108-1226 ;

Pàgina web: http://aws.amazon.com ;
Telèfon: (206) 266-4064 ;
Fax: (206) 266-701

Les condicions generals d'ús

Veure les Condicions Generals d'Ús en format PDF. Última actualitszació el dt., 25 de juliol de 2023, a les 15:59.

Clàusules del contracte de lloguer

Veure les clàusules del contracte de lloguer.