Allianz Global Assistance

Assistència Lloguer d'Autocaravanes i Campers

La garantia d'assistència proporcionada per Allianz és implementada per Allianz Global Assistance. Assistència en cas d'accident, robatori, i/o avaria del vehicle, 24h/24 tots els dies, a tota Europa per als vehicles fins a 3,5 tones. Si el pes del vehicle supera 3,5 tones, contacta amb el propietari perquè et comuniqui les dades de l'assistència de la seva propia assegurança.

El número de telèfon serà comunicat a la subscripció del contracte de lloguer.

Reparació del vehicle

Sempre que sigui possible, Allianz Global Assitance (AGA) enviarà un tècnic proper al vehicle amb la finalitat de solucionar l'avaria. AGA gestionarà el remolc del vehicle immobilitzat a Alemanya o a l'estranger, a partir de 50 km del lloc habitual d'estacionament fins a:

  • taller més proper;
  • taller que pugui realitzar les reparacions necessàries quan aquestes no puguin dur-se a terme en les millors condicions de temps i/o qualitat, en un taller proper al lloc del succés.

AGA es fa càrrec de les despeses de reparació fins a 100 € (incloent el cost de petites peces de recanvi) o de remolc fins a 200 €. Les despeses suplementàries podran quedar a càrrec del beneficiari.

Despeses d'allotjament

Si el vehicle no pot ser reparat o si ha estat robat, Allianz Global Assistance s'encarrega de trobar una solució d'allotjament en un límit de 3 nits i 100 € màxim per persona i per nit.

Vehicle de substitució / despeses de retorn

Es concedeix un servei "vehicle de substitució" si el vehicle no ha pogut ser reparat el dia de l'accident ni l'endemà, o si el vehicle ha estat robat. AGA es fa càrrec de proporcionar un vehicle de substitució de la mateixa categoria (cotxe fins a 3,5 tones) fins a 350 €, a més d'una nit d'allotjament de fins a 60 €.

Si el vehicle queda inservible i està per al desballestament, AGA indemnitza les despeses de retorn al lloc d'estacionament habitual del vehicle, amb tren si la distància és inferior a 1200 km o amb avió si la distància és superior a 1200 km.