Centre d'ajuda - Propietari

Troba les respostes a les questions freqüents

Què ocorre amb les reparacions en cas d'avaria?

Les denominades avaries mecàniques, excloent les bateries, solen ser conseqüència del desgast normal o de l'obsolescència del vehicle i són responsabilitat del propietari.

En alguns casos, el mal ús del vehicle per part del viatger també pot provocar una avaria. En aquests casos, el nostre equip estudia el context i l'historial de manteniment del vehicle, així mateix podria sol·licitar un diagnòstic en un taller.

Quan els elements disponibles no permeten determinar la responsabilitat exacta o quan el vehicle o la peça danyada tenen més de 10 anys, la responsabilitat pot ser compartida entre les parts, fins a un màxim de 50/50.