Centre d'ajuda - Propietari

Troba les respostes a les questions freqüents

Quina és la diferència entre la fiança i la franquícia de l'assegurança?

La franquícia i la fiança són dos conceptes diferents.


La franquícia correspon a l'import que el viatger haurà d'abonar en cas de sinistre, sempre que el cost de la reparació excedeixi la franquícia contractada. En el cas que el cost de la reparació sigui inferior a aquesta, el viatger abonarà únicament el cost de la reparació. El viatger selecciona la franquícia que desitja que s'apliqui per al seu viatge en el moment d'efectuar el pagament de la reserva a través de la web. Per a més informació sobre la franquícia aplicada per cada segur, accedeix a la nostra pàgina d'assegurances de lloguer.

La fiança és el dipòsit de garantia que sol·licita el propietari al viatger. Serveix per a cobrir danys causats al vehicle no coberts pel segur (danys interiors, per exemple: seients bruts, vaixella trencada, etc.); excés de quilometratge; disconformitat de l'estat de neteja; la franquícia de l'assegurança; així com tota suma deguda al propietari si existeixen desperfectes en el vehicle respecte a l'estat inicial que figuri en el contracte de lloguer. En cas de constatar danys després de la devolució del vehicle, el propietari haurà de retenir l'import de la fiança fins a conèixer el cost de la reparació.