¿Quines són les modalitats de reemborsament en el cas d'anul·lació?

Quan acceptes una sol·licitud de lloguer com a propietari, et compromets a complir-la, excepte en cas de força major imprevisible que impedeixi el lloguer (vehicle avariat o accidentat).

Si cancel·les una reserva sense poder aportar un justificant escrit de força major, una penalizació de 150€ serà retinguda per la plataforma sobre l'ingrès de la teva pròxima remuneració per a compensar la cancel·lació abusiva i les molèsties ocasionades als viatger. 

Una assegurança d'anul·lacio està a la disposició dels viatger per a qualsevol nova sol·licitud de lloguer. Aquesta assegurança comparta les següents modalitats de reemborsament i millors indemniizacions per el propietari. 

En cas d'anul·lació pel viatger, les modalitats de reembosarment que se li apliquen dependrà llavors de la data d'anul·lació de la reserva i d'inici de la mateixa:

En cas d'anul·lació pel viatger 30 dies o més abans de la data de sortida:
 -Rebràs el 30% la teva remuneració

En cas d'anul·lació pel viatger a menys de 30 dies de la data de sortida:
- Rebràs el 100% de l'import de la teva remuneració.
- Si no ha subscrit l'assegurança d'anul·lació, no hi haurà reemborsament possible per al viatger, haurà de pagar-se la totalitat de l'import de la reserva.