Centre d'ajuda - Propietari

Troba les respostes a les questions freqüents

El viatger m'indica que arribarà tard per a retornar el vehicle. Què fem?

En funció del retard, podràs reclamar al viatger un import suplementari, segons el que es preveu per les Clàusules del contracte de lloguer (vegeu Article 5 - Retard per part del viatger).

Atenció: has d'indicar la data i hora efectiva de devolució del vehicle en el contracte per a poder exigir una compensació.

Si un lloguer acaba al matí i un altre ha de començar a la tarda, avisa al viatger que torna en el matí perquè sigui puntual i així evitar que retardi la sortida dels següents viatgers.

Finalment, tingues en compte que el lloguer no pot excedir el dia de retorn, ja que l'assegurança vencerà. Amb la qual cosa, en cas d'incident, els viatgers haurien de pagar per la totalitat de les despeses.